Tạo mã QR chuyển khoản ngân hàng

Hiện nay hầu hết các ứng dụng của ngân hàng đều hỗ trợ chúng ta tạo ra các mã QRCode chuyển khoản. Nó có ưu điểm giúp ta rút ngắn và thuận tiện hơn trong quá trình chuyển khoản. Ngoài ra ta cũng có thể set được số tiền và nội dung chuyển khoản trên ứng dụng nhưng nó sẽ tĩnh. Vậy bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm cách tạo ra mã QRCode tùy chỉnh động được số tiền và nội dung mà ta muốn mà các ứng dụng của ngân hàng vẫn quét được.

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng API VietQR

VietQR là gì?

VietQR là nhận diện thương hiệu chung dành cho các dịch vụ thanh toán, chuyển khoản bằng mã QR được xử lý qua mạng lưới NAPAS và các Ngân hàng thành viên, các trung gian thanh toán, các đối tác thanh toán trong và ngoài nước. VietQR tuân thủ tiêu chuẩn thanh toán QR của EMV Co. và bộ Tiêu chuẩn cơ sở cho mã QR do NHNN ban hành tại Quyết định số 1928/QĐ-NHNN.

Cách sử dụng

Tài liệu hướng dẫn của VietQR: Bấm để đọc

Ta sẽ sử dụng Quick Link

Cú pháp: https://img.vietqr.io/image/<BANK_ID>-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

  • <BANK_ID>: Mã BIN ngân hàng, được quy định bởi ngân hàng nhà nước hoặc tên thường gọi phổ biến / tên viết tắt quy ước bởi NAPAS của ngân hàng. Tìm hiểu thêm
  • <ACCOUNT_NO>: Sốtài khoản người nhận tại ngân hàng thụ hưởng.
  • <TEMPLATE>: là hình thức trình bày của file ảnh chứa mã VietQR.
ThemeSizeÝ nghĩa
compact2540×540Bao gồm: Mã QR, các logo, thông tin chuyển khoản
compact540×540QR kèm logo VietQR, Napas, ngân hàng
qr_only480×480Trả về ảnh QR đơn giản, chỉ bao gồm QR
print600×776Bao gồm: Mã QR, các logo và đầy đủ thông tin chuyển khoản.
  • <amount>: Số tiền chuyển khoản (tối đa 13 số).
  • <addInfo>: Nội dung chuyển khoản.
  • <accountName>: quy định tên người thụ hưởng hiển thị lên file ảnh VietQR. Trường này không nằm trong tiêu chuẩn tạo mã VietQR.

Ví dụ: https://img.vietqr.io/image/vcb-phanhuyduong2003-compact.jpg?amount=100000&addInfo=Donate cho tác giả&accountName=Phan%20Huy%20Duong

Mọi người thử truy cập link trên để xem mã QR rồi chuyển khoản thử xem có thành công không nhé😝

HAPPY BIRTHDAY MONCOWER
Michael Johnson

Lê Doãn Việt

14/04/2000

ABOUT US